АКРЕДИТОВАНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФIКАЦІЇ КЛЮЧІВ

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ДФС

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Документи, необхідні для отримання ЕДП органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності (далі – установа):

 • заповнена та підписана Реєстраційна картка для юридичної особи встановленого зразка, у двох примірниках;

 • додаток до Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання ЕДП для більш ніж одного працівника), у двох примірниках;

 • оригінал статуту юридичної особи (положення) або його нотаріально засвідчена копія (надається виключно для ознайомлення);

 • копія рішення керівника установи про визначення відповідальної особи/підрозділу в установі*;

 • копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства або службової картки (за наявності таких осіб);

 • копія паспорта заявника (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) або копія паспорта заявника виготовленого у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена підписом власника;

 • копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, засвідчена підписом власника, або паспорт громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);

 • копія документа про зміну прізвища заявника, виданого відповідним державним органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);

 • копія картки платника податків**, засвідчена підписом власника. За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків, замість копії картки платника податків, може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою, засвідчена підписом власника. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.

* – надається у разі звернення відповідальної особи для подання заяви про зміну статусу кваліфікованого сертифіката відкритих ключів (скасування, блокування або поновлення) та/або отримання (формування) технологічних сертифікатів, відповідно до п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності.


** - у разі, якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, копія картки платника податків не подається.

До реєстраційних документів також потрібно додавати:

У разі здійснення генерації особистих ключів заявником в АЦСК ІДД ДФС – носій інформації для генерації особистого ключа заявника з розрахунку один носій для одного ключа.

У разі здійснення генерації особистих ключів на робочому місці заявника за допомогою програмного забезпечення ІІТ Користувач ЦСК-1. – запити на формування кваліфікованих сертифікатів для кожного заявника в електронному вигляді;

При здійсненні генерації особистих ключів заявником на своєму робочому місці, заявник повинен зберігати запити (2 шт.) на формування кваліфікованих сертифікатів у форматах: «ПІБ EU-XXXXXXXX.p10» та «ПІБ EU-KEP-XXXXXXXX.p10». Розширення файлу запиту (.p10) повинно залишатися без змін.


Наприклад:


Петренко Петро Васильович EU-6E50VH92.p10;


Петренко Петро Васильович EU-KEP-3R15GT23.p10, де:

 • «Петренко Петро Васильович» – прізвище, ім’я по батькові заявника;

 • «EU-6E50VH92.p10» – унікальне ім’я файлу запиту для формування сертифіката кваліфікованого електронного підпису, що формується програмним забезпеченням за замовчуванням;

 • «EU-KEP-3R15GT23.p10» – унікальне ім’я файлу запиту для формування сертифіката за протоколом розподілу, що формується програмним забезпеченням за замовчуванням.

Перед генерацією особистого ключа рекомендуємо переглянути
«Відеоінструкцію з самостійної генерації ключів заявником».


ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

З метою включення до кваліфікованих сертифікатів суб’єктів декларування реєстраційного номеру облікової картки платника податків* (далі – РНОКПП) до Реєстраційних карток необхідно вносити РНОКПП.

Для встановлення особи заявника відповідальна особа (заявник) повинна мати при собі оригінал паспорта громадянина України.

У разі подання реєстраційної картки без формування кваліфікованого сертифіката для керівника копія паспорта та картки платника податків керівника не подається.

Довіряння повноважень з генерації ключів посадовими особами установи забороняється.

Копії документів та витяги з них, що подаються на реєстрацію, крім нотаріально засвідчених, засвідчуються відповідно до діючого законодавства.

Використання факсимільного підпису при завірянні документів не допускається.

До розгляду не приймаються документи, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення або написи олівцем, а також мають пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати.

Для уникнення помилок при заповненні документів уважно ознайомтесь з Пам’яткою щодо заповнення Реєстраційної картки для юридичної особи

УВАГА! Для недопущення помилок при заповненні "Реєстраційної картки" в форматі ".xls", окремі поля, які не потребують редагування, є заблокованими.

IMAGE

Завантажити комплект документів одним файлом
Форми документів:
IMAGE

Реєстраційна картка для юридичної особи

IMAGE

Зразок заповнення Реєстраційної картки для юридичної особи

IMAGE

Додаток до Реєстраційної картки

IMAGE

Зразок заповнення Додатку до Реєстраційної картки

IMAGE

Зразок наказу «Про призначення відповідальної особи за забезпечення застосування електронного цифрового підпису»