АКРЕДИТОВАНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФIКАЦІЇ КЛЮЧІВ

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ДФС

Договір про спільну діяльність/договір управління майном/угода про розподіл продукції

Документи, необхідні для отримання ЕДП відповідальною особою за утримання та внесення податків до бюджету, для подання звітності за договором про спільну діяльність, договором управління майном або угодою про розподіл продукції:

  • заповнена та підписана Реєстраційна картка для юридичної особи встановленого зразка, у двох примірниках;

  • оригінал статуту юридичної особи (засновницького договору, рішення про створення юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту) або його нотаріально засвідчена копія (надається виключно для ознайомлення);

  • копія договору про спільну діяльність/договору управління майном/угоди про розподіл продукції;

  • копії документів, що підтверджують належність заявника (окрім керівника) до юридичної особи та його повноваження (наказ про призначення на посаду або трудовий договір);

  • копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства або службової картки (за наявності таких осіб);

  • копія паспорта заявника (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) або копія паспорта заявника виготовленого у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена підписом власника;

  • копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, засвідчена підписом власника, або паспорт громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);

  • копія документа про зміну прізвища заявника, виданого відповідним державним органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);

  • копія картки платника податків*, засвідчена підписом власника. За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків, замість копії картки платника податків, може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою, засвідчена підписом власника. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.

* - у разі, якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, копія картки платника податків не подається.


ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Копії документів та витяги з них, що подаються на реєстрацію, крім нотаріально засвідчених, засвідчуються відповідно до діючого законодавства. Використання факсимільного підпису при завірянні документів не допускається.

До розгляду не приймаються документи, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення або написи олівцем, а також мають пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати.

Для уникнення помилок при заповненні документів уважно ознайомтесь з
Пам'яткою щодо заповнення Реєстраційної картки для юридичної особи


УВАГА! Для недопущення зайвих помилок при заповненні "Реєстраційної картки" в форматі ".xls", окремі поля, які не потребують редагування, є заблокованими.

IMAGE

Завантажити комплект документів одним файломФорми документів:
IMAGE

Реєстраційна картка для юридичної особи

IMAGE

Зразок заповнення Реєстраційної картки для юридичної особи

IMAGE

Додаток до Реєстраційної картки